https://www.high-endrolex.com/7https://www.high-endrolex.com/7

Welcome to Khang An Website
Chính sách tuyển dụng

Lập nghiệp cùng Khang An


 “Think of a job? Join us to make a career!”. Chúng tôi thật sự mong muốn Bạn tạo lập sự nghiệp lâu dài của mình tại KHANG AN...
Ngay từ những ngày đầu thành lập, KHANG AN đã xác định: “KHANG AN mang lại một giá trị tinh thần văn minh, hiện đại mang đậm giá trị nhân văn, đảm bảo sự gia tăng không ngừng về kinh tế, phúc lợi cũng như sự thăng tiến cho mỗi thành viên trong tổ chức”.
 
Trong lời nói và hành động, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi người phát huy tối đa sở trường của mình, cả trong công việc chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào. Mỗi người đều có thể xây dựng được sự nghiệp của mình trong sự nghiệp chung của KHANG AN.
 
Trên con đường cùng KHANG AN, Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những thách thức trong công việc, không ngừng được đào tạo trực tiếp từ các cấp quản lý, lãnh đạo, sự hỗ trợ nhiệt tình bởi các đồng nghiệp KHANG AN và được tham gia vào các chương trình đào tạo trong và ngoài công ty.
 
Các ý kiến, ý tưởng của Bạn luôn được đánh giá cao với tinh thần làm việc tổ đội được đề cao trong Công ty.
 

https://www.high-endrolex.com/7